مشاوره در امر خرید

بازار و قیمت حبوبات تابع شرایط پیچیده ای است که برای تمامی خریداران و فروشندگان قابل پیش بینی نمی باشد.این شرایط شامل:شرایط اقتصادی،تعرفه های خاصی که برای برخی محصولات وارداتی تعیین شده است و همچنین میزان تقاضاها و میزان حجم وارداتی و غیره می باشد.تجربه ما در زمینه خرید و فروش و همچنین پخش سراسر حبوبات داخلی و وارداتی،امکان ارائه مشاوره ای تخصصی به مشتریان ما را می دهد.تا بتوانند بهترین انتخاب ها را برگزینند.